MARTIN DZUREK – „AK CHCEŠ“ – VERNISÁŽ, DRÁŽOVCE, NITRA, 2013